Представници Ученичког парламента учествовали су на националној конференцији Како да дете буде безбедно – Ту где живим, ту сам сигуран, која је организована у Народној скупштини поводом Међународног дана детета. Конференцију је отворио председник Народне скупштине Републике Србије и председник Одбора за права детета, Владимир Орлић. Представници ученичких парламената из целе Србије имали су затим прилику да учествују у дискусији на тему безбедности деце и младих, након чега су сумирани закључци и прослеђени представницима извршне и законодавне власти.

slika
slika