УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.
Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте:

Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Ученички парламент Балетске школе "Лујо Давичо" чине ученици средње школе.

На почетку сваке школске године бирају се чланови из сваког разреда и са сва три одсека.