TИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови тима: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Јелена Кајго, Јелена Стефановић, Теа Шахинагић и Ивана Лалић - наставнице, Дејан Тошевић - родитељ, Јована Михић - ученица.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови актива: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић, Нина Чолановић и Јелена Милановић Ћирица - наставнице, Мелита Церна - родитељ, Теодора Игњић- ученица. 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊА

Чланови тима: Драгана Стевановић - педагог, Душко Михаиловић, Ивана Љујић, Ивана Будисављевић и Софија Ђоловић - наставници, Сандра Трифуновић - родитељ, Милица Дражић - ученица. 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

Чланови тима: Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић, Роса Милић, Гордана Шувак и Бора Талевски - наставници

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Чланови тима: Драгана Стевановић - педагог, Сања Цвркотић, Нина Чолановић, Љиљана Стојић и Марија Цветковић Костић - наставнице.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови актива: Слободанка Симић Новчић - директорка, Драгана Стевановић - педагог, Лидија Палчић, Роса Милић и Нада Војиновић - наставнице.