TИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови тима: Слободанка Симић Новчић - директорка, Светлана Радоњић - секретар, Злата Лазаревић - психолог, Драгана Стевановић - педагог, Роса Милић и Ивана Лалић, наставнице, Александра Поњарец - родитељ, Милица Танчић - ученица. 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови актива: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић и Нина Чолановић - наставнице, Мирјана Лакетић - родитељ, Теона Милићевић- ученица. 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊА

Чланови тима: Слободанка Симић Новичић - директорка, Драгана Стевановић - педагог, Биљана Крстић и Милица Бојовић - наставнице, Нела Зечевић - родитељ, Теодора Нешковић - ученица. 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Чланови тима: Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић, Ива Бојовић Петковић и Исидора Станишић- наставнице, Бојан Бајчетић - родитељ и Уна Ђуричић - ученица.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Чланови тима: Злата Лазаревић - психолог, Драгана Стевановић - педагог,  Смиљка Ђорђевић и Каролина Марјановић  - наставнице, Милица Лаловић Божовић - родитељ и  Вера Вукићевић - ученица.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови актива: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Драгана Стевановић - педагог, Роса Милић и Ивана Лалић - наставнице. 

 

ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Чланови тима: Драгана Стевановић - педагог, Диана Кнежевић Петровић, Стефан Милић, Марија Цветковић Костић, Душан Илијин, Ивана Љујић, Душан Велебит - родитељ и Миа Матић - ученица. 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Чланови тима: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Драгана Стевановић - педагог, Роса Милић, Бора Талевски , Лидија Палчић - наставници и Душан Велебит - родитељ.