TИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови тима: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Драгана Стевановић - педагог, Ивана Лалић, Софија Ђоловић, Душко Михаиловић, Ивана Љујић Радивојевић - наставници, Ксенија Карапетровић - родитељ, Милица Лазић - ученица. 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови актива: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић, Марија Цветковић Костић, Ана Игњатовић Загорац и Јелена Милановић Ћирица - наставнице, Биљана Ранковић - родитељ, Вања Халупа- ученица. 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊА

Чланови тима: Драгана Стевановић - педагог, Валентина Трајковић, Сања Цвркотић, Владимир Жутковић, Љиљана Крстић - наставници, Маја Петровић - родитељ, Милица Танчић - ученица. 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

Чланови тима: Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић, Гордана Шувак, Ива Бојовић Петковић и Драгана Величковић - наставнице.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Чланови тима: Драгана Стевановић - педагог, Милица Бојовић, Дејана Воларев,  Смиљка Ђорђевић и Каролина Марјановић  - наставнице.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови актива: Слободанка Симић Новчић - директорка, Злата Лазаревић - психолог, Лидија Палчић, Роса Милић и Нада Војиновић - наставнице.