Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Ива Бојовић Петковић, директор
Светлана Радоњић, секретар
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Јелена Милановић Ћирица, помоћник директора
Драгана Стевановић, педагог
Ивана Лалић, наставник
Љиљана Стојић, помоћник директора
Теодора Мирић, ученица
Мирјана Лакетић, родитељ
Тим за инклузивно образовање
Драгана Стевановић, педагог
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Владана Иванов, наставник
Теа Миловановић, наставник
Софија Малић (Тамара Вукотић), наставник
Марија Арамбашић, наставник
Анастасија Никчевић, ученица
Биљана Дојнов, родитељ
Тим за самовредновање
Ива Бојовић Петковић, директор
Драгана Стевановић, педагог, координатор
Јелена Глумац, наставник
Милица Бојовић, наставник
Ивана Љујић, наставник
Љиљана Стојић, помоћник директора
Душко Михаиловић, наставник
Силвија Вучковић, ученица
Неда Оларевић, родитељ
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
Драгана Стевановић, педагог, координатор
Диана Кнежевић Петровић, наставник
Марија Цветковић Костић, наставник
Стефан Милић, наставник
Лидија Палчић, наставник
Ирина Дојнов, ученица
Драгана Коларевић, родитељ
Тим за професионални развој
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Лидија Палчић, наставник
Душан Илијин, наставник
Исидора Станишић, наставник
Биљана Крстић (Марија Вученовић), наставник
Игњат Ђорђевић, ученик
Јелена Ђурђевић, родитељ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Ива Бојовић Петковић, директор
Јелена Милановић Ћирица, помоћник директора
Драгана Стевановић, педагог
Љиљана Стојић, помоћник директора, координатор
Злата Лазаревић, психолог
Ања Стојанкић, ученица
Биљана Дојнов, родитељ
Тим за маркетинг школе
Стефан Милић, наставник, координатор
Наташа Иковић, медијатекар
Душко Михаиловић, медијатекар/наставник
Маја Краговић, наставник
Лидија Палчић, медијатекар/наставник
Стручни актив за развојно планирање
Ива Бојовић Петковић, директор
Драгана Стевановић, педагог
Злата Лазаревић, психолог
Љиљана Стојић, помоћник директора, председник
Јелена Милановић Ћирица, помоћник директора
Дуња Ранковић, ученица
Биљана Дојнов, родитељ
Стручни актив за развој школског програма
Ива Бојовић Петковић, директор
Ивана Љујић, наставник
Ивана Лалић, наставник
Марија Цветковић Костић, наставник
Драгана Стевановић, педагог
Стефан Милић, наставник