Упис ученика првог разреда обавиће се дана 05. 07. 2022. године од 10ч до 16ч

Документа потребна за упис:

  • Попуњена пријава за упис у средњу школу
  • Извод из матичне књиге рођених (копија)
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Извештај са лекарског прегледа опште праксе (са назнаком за Балетску школу)

За ученике који су завршили осми резред основног образовања:

  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  • Сведочанствa шестог, седмог и осмог разреда основног образовања

За ученике који нису завршили осми разред основног образовања:

  • Сведочанства последња три завршена разреда основног образовања

За ученике који су завршили основно балетско образовање и васпитање:

  • Сведочанство о завршеном основном балетском образовању и васпитању
  • Сведочанства о завршеном III и IV разреду основне балетске школе
  • Ђачку књижицу основне балетске школе