Обавештење од Министарства просвете, науке и технолошког развоја о одлуци Тима за праћење и координисање примене мера у раду школа

Почевши од 20. септембра 2021. године средња школа примениће други модел организације образовног рада (комбинована настава). Основна школа остаје при првом моделу и настава се одржава према распореду.

Настава стручних предмета ће се реализовати као и до сада, свакодневно, у школи, према распореду.

Настава општеобразовних предмета ће се реализовати по комбинованом моделу.

прва недеља od 20. 09.
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Плава група Настава у школи Настава у школи Настава у школи
Црвена група Настава у школи Настава у школи

Од следеће недеље 27. 09. групе се мењају.

Друга недеља 27. 09.
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Плава група Настава у школи Настава у школи
Црвена група Настава у школи Настава у школи Настава у школи