КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ дан датум/време
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства понедељак-четвртак од 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита четвртак - петак 15-22.04.2021. године, 09 -16ч
Полагање испита за ниво основне балетске школе Солфеђо, Традиционално певање понедељк 26.04. 10ч
Класичан балет, Историјско балске игре, Народна игра уторак 27.04. 10ч
Резултати испита за ниво основне балетске школе среда 28.04. 10ч
Пријемни испити у балетским школама Одсек класичан балет недеља понедељак уторак 09.05. 10ч
Одсек савремена игра 10.05. 10ч
Одсек народна игра 11.05. 10ч
Прелиминарни резултати пријемних испита среда 12.05. до 08ч
Подношење приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита среда 12.05. пријем приговора 10ч-16ч
Коначни резултати пријемних испита среда 19.05. до 08ч
Подношење преостале документације четвртак 17.06. 10ч-16ч
Коначна ранг листа кандидата за упис у I разред средње школе петак 18.06. до 08ч
Упис ученика балетске школе петак 02.07.