Драги ученици и родитељи,

Влада Републике Србије донела је Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, којом су прописане нове мере за организацију образовно-васпитног рада основних и средњих школа и измена календара образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених.

Обавештавамо вас о следећем:

  • сви облици наставе и учења се од 30.11.2020. године изводе на даљину;
  • прво полугодиште школске 2020/2021. године се завршава 18.12.2020. године;
  • школа наставља да реализује наставу по већ постојећем распореду часова без измена термина;
  • школа наставља са коришћењем Google drive платформе за учење као основне, а комуникација ће се оставривати ради пружања додатне подршке у учењу и путем мејла, видео конференцијских алата Google Meet и слично, платформи Viber, Skyp, Whatsapp, Zoom и других алата са сличним функционалностима;
  • писмене провере знања ученика се одлажу за друго полугодиште, с тим да ће се водити рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера знања у другом полугодишту.
  • уколико ученик буде незадовољан предлогом закључне оцене, односно буде сматрао да има елемената за већу оцену, биће му пружена прилика да поправи оцену путем наставе на даљину, а изузетно и непосредно у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
  • изузетно, када је то неопходно, по потреби ученика и процени наставника, одржаваће се консултативна настава играчких предмета непосредно у школи за ученике у унапред заказаним терминима, а водећи рачуна о безбедности ученика у складу са свим прописаним епидемиолошким мерама.

На овај начин се остварује већа епидемиолошка безбедност за све, а школа ће вам пружати подршку као и увек до сада.

Чувајте се и будите здрави!

Слободанка Симић Новчић, директор