Министарство просвете, науке и технолошког развоја одредило је школе за прво пилотирање државне матуре.

Балетска школа „Лујо Давичо“ је одређена као пилот школа средњих уметничких школа. Пројекат државне матуре је одабрао одељења трећег разреда наше школе у којима ће се спровести први пилот државне матуре.

Пилотирање ће се спровести у полследњој недељи октобра у периоду од 27.10 до 30.10. 2020.године.

Датуми полагања матурских испита у нашој школи:

28.10.2020.

од 09.00 до 10.30

Полагање теста из матерњег језика и књижевности, Српски језик и књижевност.

30.10.2020.

од 9.00 до 10.30

Полагање теста из другог предмета, Енглески језик.

Ученици су у обавези да се окупе испред школе 45 минута пре почетка испита.

Одељењске старешине ће обавестити ученике и родитеље ученика о свим информацијама од значаја за спровођење матурских испита.

Информације можете пратити на matura.edu.rs