Упис у I разред средње балестке школе одржаће се у понедељак, 29. јуна 2020. од 8 до 16 часова.

За упис је потребно доставити сведочанства (оригинали) из предходног школовања (последња три разреда), лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и пријаву за упис у I разред средње школе (купује се у књижари).

Кандидати се уписују према ранг листи за упис: