Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења потребно је да изврше додатну пријаву за Балетску школу „Лујо Давичо“.

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе: direktor@ldavico.edu.rs -  у тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању, као и да ли кандидат има или нема завршену основну балетку школу, односно да ли пре пријемног испита треба да полаже испит за ниво основне балетске школе. Уколико кандидат полаже и испит за ниво основне балетске школе потребно је да попуни формулар који се налази на следећем линку: https://forms.gle/DKKMKMo1XAvMV1Nm6

Уколико се кандидат пријављује за полагање пријемног испита за више одсека попуњава пријаву за сваки одсек понаособ.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају на на мејл адресу школе: direktor@ldavico.edu.rs или у школи. Потребно је -  у тексту мејла навести да ли кандидат има или нема завршену основну балетку школу, односно да ли пре пријемног испита треба да полаже испит за ниво основне балетске школе. Уколико кандидат полаже и испит за ниво основне балетске школе потребно је да попуни формулар који се налази на следећем линку: https://forms.gle/DKKMKMo1XAvMV1Nm6

 

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године.

Балетска школа „Лујо Давичо“ обрађује документацију кандидата у складу са прописима о заштити података о личности.

Календар активности:

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

дан

2020

Централизовано онлајн пријављивање кандидата за пријемни испит/специјализовану гимназију/уметничку школу (детаљније обавештење сајт МПНТР и сајт школе)

понедељак-четвртак

18-21.05.

Полагање испита за ниво основне балетске школе

Солфеђо, Народно певање

 

Класичан балет, Историјско балске игре, Народна игра

среда

 

четвртак

 

03.06.

10.00

04.06.

10.00

Издавање потврда о резултатима испита за ниво основне балетске школе

петак

05.06. 

од 10 до 13

Објављивање распореда полагања пријемних испита

петак

05.06.

Пријемни испити у балетским школама

Одсек класичан балет
Одсек савремена игра
Одсек народна игра

недеља понедељак уторак

07-09.06. 10.00

Прелиминарни резултати пријемних испита

до уторка

16.06. до 08.00

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

уторак

16.06. 10.00-16.00

Коначни резултати пријемних испита

до среде

17.06. до 08.00

 

 

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази и на линку Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls