Пријављивање ученика за похађање припремног разреда основне балетске школе за школску 2020/21. годину обавља се електронски, путем веб пријаве, која се налази на следећој адреси.

У припремни разред основне балетске школе може да се упишу ученици узраста од 8 до 9 година.

Термини уписа ученика биће накнадно саопштени.