Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/21. годину обавља се електронски, путем веб пријаве, која се налази на адреси: https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/

Пријављивање почиње у уторак, 31.03.2020. године и траје закључно са уторком, 07.04.2020. године.

За сва питања, примедбе, сугестије или могуће проблеме који би могли да се јаве у вези са електронским пријављивањем за полагање пријемног испита, као и за сва друга питања у вези са пријављивањем и полагањем пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способностима, отворена је електронска адреса prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs